Zadzwoń: 89 642 05 51

Ogłoszenia

Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.

Główne cele projektu:

 • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży
 • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania
 • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy
 • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów
 • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie)
 • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni
 • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych

Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz przez Gminę Miejską Iława. Koordynatorem projektu jest Radosław Serafin – tel. 605 870 240.

Przeczytaj więcej o programie Umiem Pływać na Warmii i Mazurach

Partnerzy

 • Miasto Iława
 • Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
 • Iławskie Centrum Kultury
 • Lodowisko Iława
 • Iławskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • Nauka pływania - Orka Iława
 • Frick Gym - Siłownia w Iławie
 • Blue Bowling Center - Kręgielnia w Iławie